Vaak treffen we aan dat mensen, na jaren in hetzelfde huis te hebben gewoond, een zekere angst hebben om de inrichting totaal anders te doen. Er kloppen soms een aantal zaken niet: een haard zit bijvoorbeeld niet op de goede plek, een deur draait de verkeerde kant op, de routing klopt niet in het huis,een onhandig ingedeelde keuken of badkamer, etc.

Maar als we met het ene beginnen, wat heeft dat dan voor gevolgen voor het andere?

Er worden vaak nieuwe meubels aangeschaft of er wordt opnieuw geschilderd, maar het resultaat is dan vaak nog niet zoals gewenst. De durf en de kennis ontbreken vaak om een nieuwe sfeer en indeling toe te passen.
En als je het ene meubel hebt vervangen, heeft dat vaak gevolgen voor de gehele inrichting.

“Wat moeten we daar dan nu mee?”

Mariƫt Fakkert kan en wil u hierbij graag helpen met haar expertise en kennis. In een eerste vrijblijvend gesprek zal ze veel tijd en aandacht schenken aan het verkrijgen van een helder beeld van de wensen. Vervolgens gaat ze eerst met de indeling aan de slag. Daarna komen de aspecten zoals een kleur -en materialenadvies en een verlichtingsplan aan bod.

Het betekent dat er een helder plan komt en van daaruit kunnen de opdrachtgevers het stapsgewijs (laten) uitvoeren. Als de basis goed is kunnen we samen tot een inrichting komen waarbij uw huis ook uw thuis zal worden!